56. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Witamy na stronie 56. Sympozjonu
"Modelowanie w Mechanice"

56. Sympozjon "Modelowanie w mechanice" odbywać się będzie w zimowej scenerii Beskidu Śląskiego, w Ustroniu w Hotelu "Jaskółka". Sympozjon organizowany jest od wielu lat przez Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja ta na trwałe wpisała się do kalendarza spotkań naukowych z zakresu szeroko rozumianej mechaniki teoretycznej i stosowanej. Wspiera ją grono stałych uczestników, ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w Polsce i z niektórych zagranicznych. Szczególnie cenne jest to, iż co roku przybywa znaczna liczba młodych pracowników nauki. Są pełni ciekawych pomysłów, a uczestnictwo w Sympozjonie pozwala im na przedstawienie wyników swoich prac na szerszym forum.

Artykuły opracowane do nadesłanych referatów trafią do redakcji „Modelowania Inżynierskiego” (ISSN 1896-771X), gdzie po pozytywnym wyniku dwóch niezależnych recenzji, zostaną opublikowane na łamach czasopisma. Na chwilę obecną, zgodnie z najnowszym wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego z 23 grdnia 2015r., publikacje opublikowane w czasopiśmie Modelowanie Inżynierskie otrzymują 8 pkt.

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Instytucje wspierające konferencję
Pomiary drgań i termowizja aktywna – firma EC Test Systems
EC Test Systems Sp. z o.o.