58. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Komitet Naukowy

Jerzy Bajkowski
Wojciech Blajer
Tadeusz Burczyński
Krzysztof Dems
Damian Gąsiorek
Józef Giergiel
Witold Gutkowski
Marek Gzik
Petr Horyl
Sławomir Kciuk
Janusz Kowal
Józef Kubik
Włodzimierz Kurnik
Jerzy Małachowski
Krzysztof Marchelek
Jerzy Merkisz
Arkadiusz Mężyk
Jan Ondrouch
Wiesław Ostachowicz
Mirosław Pajor
Andrzej Seweryn
Gwidon Szefer
Eugeniusz Świtoński - przewodniczący
Andrzej Tylikowski
Józef Wojnarowski

ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Instytucje wspierające konferencję
Pomiary drgań i termowizja aktywna – firma EC Test Systems
EC Test Systems Sp. z o.o.
MESco | ANSYS Channel Partner w Polsce
MESco Sp. z o.o.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego