56. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Informacja dla osób które zaprezentują swój referat w sesji plakatowej

Plakat, który należy przygotować, powinien posiadać wymiary zbliżone do formatu A1 594mm × 841mm - układ pionowy.

Organizatorzy nie narzucają szablonu plakatu.


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Instytucje wspierające konferencję
Pomiary drgań i termowizja aktywna – firma EC Test Systems
EC Test Systems Sp. z o.o.