58. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Informacja o sesji plakatowej

Plakat, który należy przygotować, powinien posiadać wymiary zbliżone do formatu A1 594mm × 841mm - układ pionowy.

Organizatorzy nie narzucają szablonu plakatu.


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej