56. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Opłata Konferencyjna

Pracownicy/Doktoranci

Koszty uczestnictwa w Sympozjonie:

  • rejestracja do 31 grudnia 2017 r. - 1600 PLN
    (opłata dla członków PTMTS - 1500 PLN)
  • rejestracja po 31 grudnia 2017 r. - 1700 PLN
    (opłata dla członków PTMTS - 1600 PLN)

Opłata obejmuje organizację, druk materiałów, imprezy towarzyszące oraz zakwaterowanie i wyżywienie.

Opcja dla doktorantów

Opcjonalna opłata dla doktorantów:

  • rejestracja do 31 grudnia 2017 r. - 750 PLN
  • rejestracja po 31 grudnia 2017 r. - 850 PLN

Opłata ta obejmuje organizację, druk materiałów konferencyjnych, imprezy towarzyszące.
Opłata nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.

Konto do wpłat

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Komitet Organizacyjny Sympozjonu
"MODELOWANIE W MECHANICE" PTMTS o/Gliwice
ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
Numer konta / IBAN: PL 48 1020 2401 0000 0902 0183 6824
Bank: PKO I/ o w Gliwicach

NIP 526-172-36-74


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Instytucje wspierające konferencję
Pomiary drgań i termowizja aktywna – firma EC Test Systems
EC Test Systems Sp. z o.o.
Szkolenia Kursy | Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems
EMT-Systems Sp. z o.o.
Dedykowane rozwiązania AutoID dla biznesu - Etisoft
ETISOFT Sp. z o.o.
Naszą misją jest - poruszanie przemysłu
MARCOLL S.C.