M E N U


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Witamy na stronie 55. Sympozjonu
"Modelowanie w Mechanice"

55. Sympozjon "Modelowanie w mechanice" odbywać się będzie w zimowej scenerii Beskidu Śląskiego, w Ustroniu w Hotelu "Jaskółka". Sympozjon organizowany jest od wielu lat przez Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja ta na trwałe wpisała się do kalendarza spotkań naukowych z zakresu szeroko rozumianej mechaniki teoretycznej i stosowanej. Wspiera ją grono stałych uczestników, ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w Polsce i z niektórych zagranicznych. Szczególnie cenne jest to, iż co roku przybywa znaczna liczba młodych pracowników nauki. Są pełni ciekawych pomysłów, a uczestnictwo w Sympozjonie pozwala im na przedstawienie wyników swoich prac na szerszym forum.

Artykuły opracowane do nadesłanych referatów trafią do redakcji „Modelowania Inżynierskiego” (ISSN 1896-771X), gdzie po pozytywnym wyniku dwóch niezależnych recenzji, zostaną opublikowane na łamach czasopisma. Na chwilę obecną, zgodnie z najnowszym wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego z 23 grdnia 2015r., publikacje opublikowane w czasopiśmie Modelowanie Inżynierskie otrzymują 8 pkt.

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie Sympozjonem wydłużony został termin rejestracji i nadsyłania streszczeń do dnia 17 stycznia 2016r.

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny

Instytucje wspierające konferencję

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konferencja finansowana w ramach umowy 937/P-DUN/2016
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Ec Test Systems, drgania - termowizja - akustyka - szybkie kamery

EC Test Systems

Jedna z czołowych polskich spółek teleinformatycznych

WASKO Spółka Akcyjna