M E N U


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Komitet Naukowy

Jerzy Bajkowski
Wojciech Blajer
Tadeusz Burczyński
Krzysztof Dems
Józef Giergiel
Witold Gutkowski
Petr Horyl
Janusz Kowal
Józef Kubik
Włodzimierz Kurnik
Krzysztof Marchelek
Jerzy Merkisz
Arkadiusz Mężyk
Jan Ondrouch
Wiesław Ostachowicz
Andrzej Seweryn
Gwidon Szefer
Eugeniusz Świtoński - przewodniczący
Andrzej Tylikowski
Józef Wojnarowski

Instytucje wspierające konferencję

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konferencja finansowana w ramach umowy 937/P-DUN/2016
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Ec Test Systems, drgania - termowizja - akustyka - szybkie kamery

EC Test Systems

Jedna z czołowych polskich spółek teleinformatycznych

WASKO Spółka Akcyjna