M E N U


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Opłata Konferencyjna

Koszty uczestnictwa w Sympozjonie:

- rejestracja do 31 grudnia 2015 r. - 1600 PLN
(opłata dla członków PTMTS - 1500 PLN)

- rejestracja po 1 stycznia 2016 r. - 1700 PLN
(opłata dla członków PTMTS - 1600 PLN)

Opłata obejmuje organizację, druk materiałów, imprezy towarzyszące oraz zakwaterowanie i wyżywienie.

Opcjonalna opłata dla doktorantów:

- rejestracja do 31 grudnia 2015 r. - 750 PLN

- rejestracja po 1 stycznia 2016 r. - 850 PLN

Opłata ta obejmuje organizację, druk materiałów konferencyjnych, imprezy towarzyszące.
Opłata nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.

Opłatę należy wpłacić na konto:
PKO I Oddział w Gliwicach
ul. Nowy Świat 9a
44-100 Gliwice
Komitet Organizacyjny Sympozjonu
"MODELOWANIE W MECHANICE"
nr 48 1020 2401 0000 0902 0183 6824

NIP 526-172-36-74

Instytucje wspierające konferencję

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konferencja finansowana w ramach umowy 937/P-DUN/2016
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Ec Test Systems, drgania - termowizja - akustyka - szybkie kamery

EC Test Systems

Jedna z czołowych polskich spółek teleinformatycznych

WASKO Spółka Akcyjna