M E N U


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

SCZEGÓŁOWY PROGRAM 55. SYMPOZJONU

PROGRAM RAMOWY

55. Sympozjonu

"Modelowanie w Mechanice" 2016

Sobota, 20 lutego 2016

Rejestracja 1200-1400

Obiad 1300

1500 MDK "Prażakówka"
Ustroń Centrum

Uroczystości związane z Jubileuszem 75-lecia prof. Eugeniusza Świtońskiego.W programie uroczystości m.in.
- Wystąpienia Gości
- Koncert Jubileuszowy Ryszard Rynkowski

Uroczysta kolacja 1900

Niedziela, 21 lutego 2015

Sesja Plenarna 1100-1300

 • Krzysztof Wilde
  „Wielopoziomowy system detekcji uszkodzeń w dużych obiektach infrastrukturalnych”
 • Jan Bielski
  „Model konstytutywny nieciągłego płynięcia plastycznego w ekstremalnie niskich temperaturach”
 • Grzegorz Dziatkiewicz
  „Rozwój i zastosowanie metod obliczeniowych rozwiązywania zadań bezpośrednich i odwrotnych mechaniki pól sprzężonych”

Sesje naukowe 1430-1630

Sekcja
A1
Sekcja
B1
Sekcja
C1

Sesja Wieczorna 1930

 • Stanisław Drożdż
  „Wieloskalowe aspekty układów złożonych”

Poniedziałek, 22 lutego 2015

Konwersatorium 900-1400

„Technologia druku 3D w ujęciu przemysłowym”
wraz z prezentacją produktów firm z branży druku 3D

Sesje naukowe 1430-1730

Sekcja
A1
Sekcja
B1
Sekcja
C1
Sekcja
A2
Sekcja
B2
Sekcja
C2

Biesiada przy ognisku 1900

Wtorek, 23 lutego 2015

Sesje plakatowe 900-1200

Sesje naukowe 1430-1730

Sekcja
A1
Sekcja
B1
Sekcja
C1
Sekcja
A2
Sekcja
B2
Sekcja
C2

Środa, 24 lutego 2015

Sesje naukowe 1000-1300

Sekcja
A1
Sekcja
B1
Sekcja
C1

Zakończenie Sympozjonu

Instytucje wspierające konferencję

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konferencja finansowana w ramach umowy 937/P-DUN/2016
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Ec Test Systems, drgania - termowizja - akustyka - szybkie kamery

EC Test Systems

Jedna z czołowych polskich spółek teleinformatycznych

WASKO Spółka Akcyjna