59. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Materiały do pobrania

Komunikaty

Materiały do publikacji artykułu w Modelowaniu Inżynierskim

Materiały do publikacji artykułu w serii wydawniczej "Advances in Intelligent Systems and Computing" (ISSN: 2194-5357), Wyd. Springer

Informacja o sesji plakatowej

Plakat, który należy przygotować, powinien posiadać wymiary zbliżone do formatu A1 594mm × 841mm - układ pionowy.

Organizatorzy nie narzucają szablonu plakatu.


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Partnerzy konferencji
Symkom | ANSYS Channel Partner
Symkom | ANSYS Channel Partner
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
EC TEST Systems Sp. z o. o.
EC TEST Systems Sp. z o. o.