59. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Opłata Konferencyjna

Pracownicy/Doktoranci

Koszty uczestnictwa w Sympozjonie:

  • rejestracja do 31 grudnia 2019 r. - 1600 PLN
    (opłata dla członków PTMTS - 1500 PLN)
  • rejestracja po 31 grudnia 2019 r. - 1700 PLN
    (opłata dla członków PTMTS - 1600 PLN)

Opłata obejmuje organizację, druk materiałów, imprezy towarzyszące oraz zakwaterowanie i wyżywienie.

Opcja dla doktorantów

Opcjonalna opłata dla doktorantów:

  • rejestracja do 31 grudnia 2019 r. - 750 PLN
  • rejestracja po 31 grudnia 2019 r. - 850 PLN

Opłata ta obejmuje organizację, druk materiałów konferencyjnych, imprezy towarzyszące.
Opłata nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.

Konto do wpłat

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Komitet Organizacyjny Sympozjonu
"MODELOWANIE W MECHANICE" PTMTS o/Gliwice
ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
Numer konta / IBAN: PL 48 1020 2401 0000 0902 0183 6824
Bank: PKO I/ o w Gliwicach

NIP: 526-172-36-74


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Partnerzy konferencji
Symkom | ANSYS Channel Partner
Symkom | ANSYS Channel Partner
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
EC TEST Systems Sp. z o. o.
EC TEST Systems Sp. z o. o.