59. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Szczegółowy program 59. Sympozjonu

Poniżej zamieszczono Program 59. Sympozjonu „Modelowanie w mechanice” oraz Zeszyt streszczeń.

Prezentacje ustne: dla każdego referującego przypada 15 minut w tym 10 minut na przedstawienie prezentowanych treści a bezpośrednio po każdej prezentacji będzie 5 - minutowy czas na prowadzenie dyskusji.

Sesja plakatowa: postery proszę wywiesić na 30 minut przed sesją, przewodniczący poproszą o krótkie (3 - minutowe) omówienie prezentowanych treści.


Program ramowy 59. Sympozjonu „Modelowanie w mechanice” 22-26.II.2020

Sobota, 22. lutego 2020
Rejestracja
10:00 - 14:00
Obiad
13:00
Uroczyste otwarcie 59. Sympozjonu Modelowanie w mechanice
14:30
Sesja Plenarna
  • dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT PAN,"Modele mikromechaniczne materiałów poli- i nanokrystalicznych"
  • prof. dr hab. Zygmunt Vetulani "Dokąd prowadzi nas Sztuczna Inteligencja"
14:45 - 15:45
Przerwa kawowa
15:45 - 16:15
Sesja Plenarna
  • prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń "Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki"
  • prof. dr hab. inż. Janusz Kowal "Informacja o działalności Rady Doskonałości Naukowej"
16:15 - 17:15
Spotkanie Komitetu Naukowego
17:30
Uroczysta kolacja
Hotel Jaskółka
19:00
Niedziela, 23. lutego 2020
Sesja panelowa A1
14:15 - 15:30
Przerwa
15:30 - 16:00
Sesje panelowe A2 i B2
16:00 - 17:30
Sesja wieczorna
  • Dr Sebastian Chachołek "Polski Leonardo da Vinci czyli zapomniany geniusz Julian Ochorowicz i walka z duchami w XXI wieku"
    Dr Sebastian Chachołek - kustosz Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka” w Wiśle i członek Towarzystwa Miłośników Wisły.
20:00 - 21:30
Poniedziałek, 24. lutego 2020
Warsztaty Naukowe
EC TEST Systems Sp. z o. o.
Podejście Model Based System Testing, łączące zalety domen obliczeniowych i pomiarowych
9:30 - 11:00
Symkom
Wdrożenie replik numerycznych w procesie sterowania i kontroli
11:00 - 12:30
Sesje Panelowe A3 i B3
14:15 - 16:30
Sesja Plakatowa
16:30 - 18:00
Kolacja grillowa
18:30
Zabawa ostatkowa
Hotel Jaskółka
21:00
Wtorek, 25. lutego 2020
Sesje Panelowe A4 i B4
14:15 - 15:45
Sesja Panelowa A5
16:15 - 17:15
Środa, 26. lutego 2020
Podsumowanie obrad i zakończenie 59. Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice"
10:30

ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Partnerzy konferencji
Symkom | ANSYS Channel Partner
Symkom | ANSYS Channel Partner
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
EC TEST Systems Sp. z o. o.
EC TEST Systems Sp. z o. o.