59. Sympozjon Modelowanie w Mechanice
Rejestracja uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gliwice z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18A w celu:

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1000).

Na podany adres email zostanie wysłany numer ID i hasło uczestnika, które należy podać podczas logowania.
W przypadku nie otrzymania wiadomości, należy skorzystać z opcji przypomiania hasła, podając wcześniej wpisany adres email. Proszę także o sprawdzenie folderu SPAM.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gliwice z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18A;
 • 2. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail daneosobowe@goptmts.pl lub na adres siedziby,
 • 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • - rejestracji uczestnictwa w Konferencji 59. Sympozjon Modelowanie w Mechanice,
  • - rejestracji i kwalifikacji streszczenia referatu do prezentacji w ramach konferencji,
  • - prowadzenia procedury recenzowania pełnej wersji streszczenia w wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gliwice,
  • - zakwaterowania w hotelach na czas trwania konferencji,
  • - publikacji listy referatów w materiałach konferencyjnych, na stronie internetowej konferencji www.goptmts.pl/sympozjon/,
  • - publikacji listy referatów na tablicach ogłoszeń w czasie trwania konferencji;
  • - ewentualnej publikacji artykułu w czasopiśmie Modelowanie Inżynierskie;
 • 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane;
 • 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zgoda jest dobrowolna i prowadzenie działań marketingowych będzie miało miejsce pod warunkiem uzyskania zgody. Niewyrażenie zgody nie powoduje dla Pani/ Pana żadnych konsekwencji, w szczególności nie ma wpływu na rejestrację i uczestnictwo w Konferencji;
 • 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków wymienionych w pkt. 3 oraz tych przewidzianych przepisami prawa;
 • 8. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (cel archiwizacyjny).
 • 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Partnerzy konferencji
Symkom | ANSYS Channel Partner
Symkom | ANSYS Channel Partner
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
EC TEST Systems Sp. z o. o.
EC TEST Systems Sp. z o. o.