58. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Adres do korespondencji


KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJONU
"MODELOWANIE W MECHANICE"

ul. Konarskiego 18A p.182
44-100 Gliwice
tel. (032) 237 16 46, fax +48 32 237 28 70
Adres email: sympozjon@goptmts.pl


ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Instytucje wspierające konferencję
Pomiary drgań i termowizja aktywna – firma EC Test Systems
EC Test Systems Sp. z o.o.
MESco | ANSYS Channel Partner w Polsce
MESco Sp. z o.o.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego