59. Sympozjon Modelowanie w Mechanice

Program ramowy 59. Sympozjonu „Modelowanie w mechanice” 22-26.II.2020

Sobota 22.II.2020
Rejestracja
11:00 - 14:00
Obiad
13:00
Uroczyste otwarcie 59. Sympozjonu Modelowanie w mechanice:

Sesja Plenarna
  • dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT PAN,"Modele mikromechaniczne materiałów poli- i nanokrystalicznych"
  • prof. dr hab. Zygmunt Vetulani "Dokąd prowadzi nas Sztuczna Inteligencja"
  • prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń "Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki"
  • prof. dr hab. inż. Janusz Kowal "Struktura Polskiej Akademii Nauk"
14:30
Uroczysta kolacja
19:00
Niedziela 23.II.2020
Sesje panelowe

Spotkanie Członków sekcji Mechatroniki KBM PAN
14:30 - 17:30
Sesja wieczorna
20:00 - 21:30
Poniedziałek 24.II.2020
Sesja Plakatowa
9:00 - 10:30
Warsztaty Naukowe
EC TEST Systems Sp. z o. o.
Podejście Model Based System Testing, łączące zalety domen obliczeniowych i pomiarowych
11:00
Warsztaty Naukowe
Symkom
Wdrożenie replik numerycznych w procesie sterowania i kontroli
Sesja Panelowa
14:30 - 15:40
Ognisko
18:00
Wtorek 25.II.2020
Sesje Panelowe
14:30 - 17:30
Środa 26.II.2020
Podsumowanie obrad i zakończenie 59. Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice"
10:30

ORGANIZATORZY
Logotyp Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Gliwicki Oddział PTMTS

Logotyp Komitetu Mechaniki PAN

Komitet Mechaniki PAN

PATRON NAUKOWY
Logotyp Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej


Partnerzy konferencji
Symkom | ANSYS Channel Partner
Symkom | ANSYS Channel Partner
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
EC TEST Systems Sp. z o. o.
EC TEST Systems Sp. z o. o.